» افزایش تعرفه ارسال پیامک توسط اپراتورها

افزایش تعرفه ارسال پیامک توسط اپراتورها

به اطلاع میرساند طبق ابلاغیه اپراتور های همراه و ایرانسل و همچنین اعلام اپراتور های پیامکی که از تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۷ تعرفه پیامک ها افزایش خواهد یافت.
درحال حاضر اپراتور ۵۰۰۰۴ تعرفه ایرانسل و همراه اول به صورت کلی افزایش داده شد.
تعرفه اپراتور ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹ به خطوط ایرانسل افزایش داده شد.
تعرفه اپراتور ۱۰۰۰ به خطوط ایرانسل افزایش داده شد.
تعرفه اپراتور ۲۰۰۰ به خطوط ایرانسل افزایش داده شد.
تعرفه اپراتور ۳۰۰۰ به خطوط ایرانسل و همراه اول افزایش داده شد.
سایر اپراتور ها و تعرفه های دقیق مجددا اطلاع رسانی میگردد.

دیدگاه ها بسته شده اند.