مدیریت | محسن ضرغامی

پشتیبانی تلفنی | 09177308355 | 09207308355

sms سامانه پیامک : ۵۰۰۰۴۳۹۹۰۰۰

E-mail رایانامه : info@payamGah.com


صندوق-پست آدرس : شیراز – صدرا – میدان انتظام -بلوار میثاق , کدپستی : ۷۱۹۹۷۷۷۳۷۷