قیمت ها به ریال می باشد

پیش شماره پنل پایه پنل طلایی پنل ویژه پنل تجاری
۱۰۰۰ ۱۴۲٫۶ ۱۳۶٫۴ ۱۳۰٫۲ ۱۲۴
۲۰۰۰ ۱۴۷٫۲ ۱۴۰٫۸ ۱۳۴٫۴ ۱۲۸
۳۰۰۰ ۱۴۲٫۶ ۱۳۶٫۴ ۱۳۰٫۲ ۱۲۴
۵۰۰۰۱ ۱۱۵ ۱۱۰ ۱۰۵ ۱۰۰
خدماتی ۵۰۰۰۱ ۱۲۹٫۳۷۵ ۱۲۳٫۷۵ ۱۱۸٫۱۲۵ ۱۱۲٫۵
۵۰۰۰۲ ۱۲۴٫۲ ۱۱۸٫۸ ۱۱۳٫۴ ۱۰۸
۵۰۰۰۴ ۱۱۵ ۱۱۰ ۱۰۵ ۱۰۰
خدماتی ۵۰۰۰۴ ۱۲۹٫۳۷۵ ۱۲۳٫۷۵ ۱۱۸٫۱۲۵ ۱۱۲٫۵
۵۰۰۰۵ ۱۱۵ ۱۱۰ ۱۰۵ ۱۰۰
۵۰۰۰۹۰۰۶ ۸۰٫۵ ۷۷ ۷۳٫۵ ۷۰
ارسال سیم کارت ۱۳۸ ۱۳۲ ۱۲۶ ۱۲۰
دکل ایرانسل ( BTS ) ۱۱۵ ۱۱۰ ۱۰۵ ۱۰۰
خط ثابت ( ۰۲۱,۰۲۶ ) ۱۱۹٫۶ ۱۱۴٫۴ ۱۰۹٫۲ ۱۰۴
نام تجاری ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۲۰ ۴۰۰
بین المللی ۶۹۰ ۶۶۰ ۶۳۰ ۶۰۰

mail هزینه پیامکهای ارسال نشده به صورت آنی به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد

mail دریافت پیامک از طریق خطوط اختصاصی رایگان است

enlightenedبرای هر کاربر یک خط اختصاصی ۱۳ رقمی به صورت رایگان با پیش شماره ۵۰۰۰۴ فعال خواهد شد که کاربر میتواند ۸ رقم آنرا انتخاب کند.کاربر میتواند در صورت تمایل نسبت به استعلام و خرید شماره اختصاصی از سایر پیش شماره های ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۰۲۱,۰۲۶ اقدام کند

enlightenedبلافاصله پس از تکمیل ثبت نام ,برای  کلیه کاربران ۲ خط خدماتی فعال خواهد شد

enlightenedبرای کلیه کاربران امکان ارسال پیامک از سیمکارت simcard فعال می باشد

enlightenedبرای کلیه کاربران ۳ خط ۵۰۰۰ و پنج خط عمومی با پیش شماره ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۰۲۱,۰۲۶ فعال خواهد شد