قیمت ها به ریال می باشد

پیش شماره پیامک لاتین همراه اول ایرانسل قیمت نهایی (ریال)
۱۰۰۰ ۲ ۱ ۱٫۳۵ ۱۳۷٫۵
۲۰۰۰ ۲٫۵ ۱ ۱ ۱۴۴٫۹۸
۳۰۰۰ ۲٫۵ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱۶۵
۵۰۰۰۱ ۲ ۱ ۱٫۳۵ ۱۱۰
خدماتی ۵۰۰۰۱ ۲٫۲ ۱ ۱٫۳۵ ۱۲۳٫۷۵
۵۰۰۰۲ ۲٫۴ ۱ ۱ ۱۴۳
۵۰۰۰۴ ۲ ۱٫۳۵ ۱٫۳۵ ۱۴۸٫۵
خدماتی ۵۰۰۰۴ ۲٫۸ ۱٫۳۵ ۱٫۳۵ ۱۶۷٫۸۱
۵۰۰۰۵ ۲٫۴ ۱ ۱ ۱۴۳
۵۰۰۰۹ ۲ ۱ ۱٫۳۵ ۱۱۰
۵۰۰۰۹۰۰۶ ۲ ۱ ۲ ۷۷
ارسال سیم کارت ۳ ۱ ۱٫۲ ۲۵۳
دکل ایرانسل ( BTS ) ۱ ۱٫۵ ۱ ۱۱۰
خط ثابت ( ۰۲۱,۰۲۶ ) ۱٫۲۹ ۱ ۱ ۱۴۱٫۹
نام تجاری ۴ ۱ ۱ ۴۴۰
بین المللی ۶ ۱ ۱ ۶۶۰

تعرفه پیام صوتی

نوع ارسال زمان ضریب داخل شبکه ضریب خارج از شبکه همراه اول و ثابت (ریال) ایرانسل،تالیا و.. (ریال)
پیام صوتی ثانیه ای ۰٫۱۴ ۰٫۱۸۵ ۱۵٫۴ ۲۰٫۳۵
پیام صوتی ۱۰ ثانیه ۱٫۲ ۱٫۶۸ ۱۳۲ ۱۸۴٫۸
پیام صوتی ۲۰ ثانیه ۲٫۳۸ ۳٫۳۲ ۲۶۱٫۸ ۳۶۵٫۲
پیام صوتی ۳۰ ثانیه ۳٫۵۶ ۴٫۹۷ ۳۹۱٫۶ ۵۴۶٫۷
پیام صوتی ۶۰ ثانیه ۵٫۵۶ ۸٫۲۷ ۶۱۱٫۶ ۹۰۹٫۷
پیام صوتی ۱۲۰ ثانیه ۱۱٫۱۲ ۱۶٫۵۴ ۱۲۲۳٫۲ ۱۸۱۹٫۴

enlightenedعدم دریافت ده ریال تبصره ۱۹
enlightenedبدون تاریخ انقضاء جهت استفاده از شارژ

mail بازگشت هزینه و مشاهده کامل پیام های مسدود تبلیغاتی

mail دریافت پیامک از طریق خطوط اختصاصی رایگان است

enlightenedبرای هر کاربر یک خط اختصاصی ۱۳ رقمی به صورت رایگان با پیش شماره ۵۰۰۰۴ فعال خواهد شد که کاربر میتواند ۸ رقم آنرا انتخاب کند.کاربر میتواند در صورت تمایل نسبت به استعلام و خرید شماره اختصاصی از سایر پیش شماره های ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۰۲۱,۰۲۶ اقدام کند

enlightenedبلافاصله پس از تکمیل ثبت نام , خط خدماتی فعال خواهد شد

enlightened امکان ارسال پیامک از سیمکارت simcard فعال می باشد

enlightened۳ خط ۵۰۰۰ و پنج خط عمومی با پیش شماره ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۰۲۱,۰۲۶ فعال خواهد شد