بانک شماره ها

بانک شماره

بانک شماره مشاغل برای ارسال پیامک انبوه

 • بانک شهری:

  این بانک شامل شماره های فعال دو اپراتور بزرگ کشور یعنی همراه اول و ایرانسل می باشد. شماره های این بانک بر اساس شهر محل سکونت صاحب شماره و دائمی یا اعتباری بودن خطوط دسته بندی شده اند. بانک شهری بیش از ۵۹ میلیون شماره صحیح دارد و در دوره های زمانی سه ماهه بروزرسانی می شود.

 • بانک شغلی:

  این بانک یک مجموعه استثنایی از شماره های صاحبان صنایع و مشاغل مختلف کشور است که از طریق پرسشنامه های حضوری، آگهی های مطبوعاتی و تبلیغات اینترنتی جمع آوری شده اند. این بانک اختصاصی است و از نظر دقت و صحت شماره ها بی نظیر است. تا کنون بالغ بر یکصدهزار شماره صحیح در این بانک شغلی قرار گرفته و بروز رسانی آن در دوره های زمانی یک ماهه انجام می گیرد.

 • بانک نقشه شهرها:

  این بانک یکی از کاملترین بانک شماره هایی است که دو اپراتور بزرگ همراه اول و ایرانسل را پوشش میدهد.در حال حاضر کلیه شهرهای مراکز استانها تحت پوشش ارسال از روی نقشه قرار دارند و کاربر میتواند با انتخاب محدوده نقشه مورد نظر تعداد شماره موجود را مشاهده و به آنها پیامک بفرستد

 • بانک سن و جنسیت:

  این بانک بر اساس اطلاعاتی که مشترکین تلفن همراه نزد اپراتورها دارند استخراج شده است. در این بانک سال تولد و جنسیت صاحب هر شماره نیز جمع آوری شده تا ارسال پیامک به گروه های سنی مختلف یا بر اساس جنسیت مخاطبان میسر شود. بانک سن و جنسیت ۵۰ میلیون شماره از مشترکین همراه اول را شامل می شود و بروز رسانی آن توسط اپراتورها خواهد بود.